NISAB 2015: RM11,145.00
HARGA EMAS SEMASA: RM 146.26
HARGA PERAK SEMASA: RM 2.29
KUTIPAN 2014: RM 435,788,130
(*Sehingga November 2014)
AGIHAN 2014: RM 529,903,070
(*Sehingga November 2014)